Nederlandse Studenten Roei Federatie

Onze doelen

De missie en doelen van de Nederlandse Studenten Roei Federatie

Belangenbehartiger

De NSRF vertegenwoordigt alle 26 Nederlandse studenten roeiverenigingen uit 20 verschillende steden op zowel nationaal als internationaal niveau.

Wedstrijden

De NSRF slotcommissie organiseert in samenwerkingen met een lidvereniging de jaarlijkse slotwedstrijden als afsluiting van het nationale roeiseizoen. Ook uitzending naar internationale wedstrijden wordt in voorzien.

Competitie

Coördineren en organiseren van de Nederlandse competitiewedstrijden door het Nationaal Overleg Orgaan Competitieroeien onder auspiciën van de NSRF

Besturen

Bevorderen van kennisuitwisseling, professionaliteit en contacten tussen student bestuurders van de Nederlandse studenten roeiverenigingen

Over de NSRF

Meer weten? Lees ons hele verhaal onder Algemeen

De Nederlandse Studenten Roei Federatie is de overkoepelende organisatie voor alle studenten roeiverenigingen van Nederland, opgericht op 18 december 1966. Op dit moment zijn er 26 verenigingen aangesloten, afkomstig uit 20 verschillende studenten steden. De NSRF zet zich in voor internationale uitzendingen, organisatie van de jaarlijkse slotwedstrijden, het coördineren van de nationale competitie en het bevorderen van kennis uitwisseling tussen verenigingen en bestuurders. Ook behartigen wij de studenten roeiverenigingen op nationaal niveau ten opzichte van organisaties zoals de KNRB en SSN. Daarin zijn wij de continue factor in een studentenwereld met groot beloop van bestuurders en leden. Samen met onze partners streven we naar sterke studenten roeiverenigingen die op zowel roei als op bestuurslijk niveau klaar zijn voor de toekomst.

  • verenigingen

    vertegenwoordigd door de NSRF

  • Steden

    met studenten roeiverenigingen

  • Lustrum van de NSRF

    op 18 december 2016

Bestuur

De bestuursleden der NSRF
Uploaded image

Jordy Rovers

Voorzitter
N.S.R.V. Phocas | Nijmegen voorzitter@nsrf.nl
Uploaded image

Charlotte van Zutphen

Secretaris
U.S.R. Triton | Utrecht secretaris@nsrf.nl
Uploaded image

Alex Nieuwenhuis

Penningmeester
A.R.S.R. Skadi | Rotterdam penningmeester@nsrf.nl
Uploaded image

Eveline Wouters

Commissaris Wedstrijdroeien
E.S.R. Theta | Eindhoven wedstrijd@nsrf.nl
Uploaded image

Niels Helmer

Commissaris Competitieroeien
D.S.R.V. Laga | Delft competitie@nsrf.nl
Uploaded image

Hannah de Vries

Commissaris Slotwedstrijden
M.S.R.V. Saurus & K.S.R.V. Njord | Leiden slotwedstrijden@nsrf.nl

Laatste Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van en over de NSRF

Contact

Neem contact met ons op door middel van dit formulier of mail naar secretaris@nsrf.nl