March 21, 2016

Geschiedenis

Tot de Tweede Wereldoorlog bestond er een beperkt aantal studentenroeiverenigingen: naast Panta Rhei en Dudok van Heel waren het de zeven KNSRB verenigingen die het gezicht bepaalden en de binding met het Corps was een vanzelfsprekendheid.

In de eerste decennia na de oorlog kwam er in deze laatste zaken geen verandering, maar wel in het aantal verenigingen. Na het Galjoen werden er in de jaren veertig en vijftig drie van origine confessionele verenigingen, Proteus, Phocas en Okeanos opgericht, waarmee bleek dat ook in de studentenroeiwereld de oorlog de verzuiling niet al te zeer had aangetast. De grote golf van oprichtingen van verenigingen kwam in de jaren zestig en zeventig onder invloed van de stichting van nieuwe universiteiten en hogescholen en iets later ontstond als gevolg van de democratiseringsgolf de behoefte aan nieuwe, ongebonden (d.w.z. los van de corpora) verenigingen. Van de ongeveer tien oprichtingen werden er een aantal middels fusies omgezet in Orca (Charon en De Batavier), Thêta (Tachos en Telamon), en Proteus en Eretes gingen samen.

Het grote aantal oprichtingen had onder andere tot gevolg dat de KNSRB niet meer het grootste deel van de studentenverenigingen vertegenwoordigde. Vanuit haar midden (door Njord) werd het initiatief genomen tot het oprichten van een overkoepeling van alle studentenroeiverenigingen: de NSRF, die op 18 december 1966 werd opgericht.

slotkant

Het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat de NSRF zich bezig zou houden met de algemene zaken op roeigebied (al of niet in KNSRB verband) en op het gebied van studie en universiteit; de KNSRB zou zich richten op het onderhouden van de oude onderlinge banden en het organiseren van de Varsity. Aanvankelijk kon deze taakverdeling niet in praktijk worden gebracht door de onwennigheid van zowel de oude als de jongere verenigingen met de nieuwe structuur, later echter bleek ze in de praktijk goed te functioneren terwijl ook de stem van de NSRF in KNRB verband steeds krachtiger door ging klinken.

Op het gebied van de wedstrijdorganisatie zijn er vanuit de NSRF, rond 1970, drie internationale Bosbaanregatta’s georganiseerd (respectievelijk door Nereus, de Leidse verenigingen en de Utrechtse verenigingen). Helaas is er een, voorlopig, eind aan de reeks gekomen in 1971.

Sinds 1975 organiseert de NSRF, in samenwerking met in principe een lustrerende vereniging, de Nationale Slotwedstrijden. Deze slotwedstrijden worden gekenmerkt door de uittrainingssfeer en tot 1990 tevens door een dubbel overgangsprogramma. De NSRF heeft destijds de beslissende stoot tot het instellen van deze klasse gegeven.

In 1986 zijn door de NSRF, als het meest belangrijke onderdeel van de lustrumviering, de Internationale Universitaire Kampioenschappen Roeien (2nd WUC Rowing) georganiseerd. Dit deels gecombineerd met de slotwedstrijden. Deze organisatie kan men een soort sluitstuk noemen van een ontwikkeling die door de NSRF en de CUS Milano in 1978 gestart is met de internationale invitatie wedstrijden. In 1994 is wederom een FISU WK (4th WUC Rowing) gecombineerd met een nationale wedstrijd, namelijk de Martini Regatta.

Sinds 2006 verzorgt de NSRF onder auspiciën van Studentensport Nederland de uitzending van Nederlandse ploegen naar het Europees Universiteitskampioenschap Roeien

Rond de eeuwwisseling werd met het instellen van de Challenge Cup en het (kortstondig) gezamenlijk aanstellen van een developmentcoach door KNRB en NRSF werk gemaakt van subtopstimulering (een van de blijvende speerpunten van de NSRF op het gebied van wedstrijdroeien).

Twaalf jaar na de oprichting van Amphitrite (Haarlem) kreeg de emancipatie van HBO-studentensteden op roeigebied navolging in de vorm van drie nieuwe verenigingen: In 2002 werd door studenten van de Haagse Hogeschool de H.S.R.V. Pelargos opgericht. In 2004 gevolgd door de Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas en in 2005 zag in Breda de B.S.R.V. Scylla het levenslicht. Deze laatste ging in de loop van 2008 helaas weer ter ziele. Sinds 2016 kent de NSRF wederom twee nieuwe lidverengingen, namelijk M.S.R.A. Odin (Middelburg) en A.S.R.V. Agon (Almere).

Op het gebied van het competitieroeien, werd het in 1976 opgerichte OOCUZ (Overlegorgaan Competitieroeien Utrecht en Zuid-Holland) in 2004 onderdeel van de NSRF. Onder de nieuwe naam Nationaal Overleg Competitieroeien (NOOC) leidde verregaande samenwerking tussen de OOCUZ- en de NORB-regio uiteindelijk tot één landelijk C4+ competitie (sinds 2007).

Sinds 2006 verzorgt de NSRF onder auspiciën van Studentensport Nederland de uitzending van Nederlandse ploegen naar het Europees Universiteitskampioenschap Roeien. In 2010 werd de zesde editie van dit kampioenschap (6th EUC Rowing) op de Bosbaan in Amsterdam georganiseerd. De laatste jaren focust de NSRF zich ook op de bestuurlijke kant van de studentenroeiverenigingen. Samen met AEGON werkt de NSRF aan kennisuitwisselingen en professionalisering onder anders door het jaarlijkse AEGON | NSRF Besturencongres.

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0/GFDL