Bepalingen Kruithuisbokaal

Bepalingen Kruithuisbokaal

Kruithuisbokaal 2018/ KR
Proteus-Eretes, NOOC

1 HCl8+
2 DCl 8+

  1. Wedstrijden:
   Klassement van het Nederlands Overleg Orgaan Competitieroeien over 7 wedstrijden: Heineken Roeivierkamp: 11-12 maart 2018
   Head: 17-18 maart 2018
   Skøll Cup: 14-15 april 2018
   PEiL: 28-29 april 2018
   Rottebokaal: 12-13 mei 2018
   Asopos Driekamp: 16 Juni 2018
   Orca Slotwedstrijden: 23-24 juni 2018

Deze wedstrijden zijn gemarkeerd met KR. Op de bovengenoemde wedstrijden is het Reglement voor Roeiwedstrijden (RvR) van toepassing, evenals de aanvullende wedstrijdbepalingen, zoals gepubliceerd door de betreffende wedstrijdorganisaties. De bepalingen Kruithuisbokaal zijn slechts van toepassing op de overkoepelende bokaal.

  1. Wedstrijdleiding: Annelies ter Pelkwijk; 015-2623720 (ct@proteus-eretes.nl)
   Hoofd van de Jury: Mathijs Louter; 06-15167523 (hvj-kruithuisbokaal@proteus-eretes.nl)
  2. Inschrijving: Tot vrijdag 9 maart 2018, 23:59 uur via de volgende link: https://goo.gl/forms/gwLG8XPH1xmopdh53
   De organisatie van de bokaal schrijft de ploegen niet in voor de wedstrijden.
  3. Samenstelling ploeg:
   a.
   Gedurende het seizoen mogen per ploeg maximaal 10 roeiers ingeschreven worden inclusief invallers. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits hiervoor een gegronde reden is. Deze dient goedgekeurd  te worden door de wedstrijdleiding van de Kruithuisbokaal. De aanvraag voor een uitzondering kan alleen worden ingediend  voorafgaand aan de desbetreffende wedstrijd.
   b. De deelnemers van de Kruithuisbokaal moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor competitie- en clubroeiers, zoals
   beschreven in Artikel 14 van het RvR.
   C. Aan het aantal stuurlieden is geen maximum verbonden.
  4. Inschrijfgeld:
   Kosten per 8+: €15,00. Betalen vóór zaterdag 17 maart 2018 op NL44RABO0103405240 t.n.v. D.S.R. Proteus-Eretes te Delft o.v.v. Kruithuisbokaal 2018/verenigingsnaam.
  5. Puntentelling:
   a. 
   Afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De nummer 1 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen op moment van sluiting inschrijving van de bokaal, ongeacht het aantal afvallende ploegen gedurende het seizoen. De nummer 2 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen min 1 punt, etc. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.
   b. De volgorde van puntentelling bij boord-aan-boordwedstrijden verloopt als volgt: De uitslag van de A- en B-finale worden gebruikt om de punten te verdelen. Ploegen die de finales niet halen krijgen punten op volgorde van de gevaren tijd in de voorwedstrijd.
   c. Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt krijgt deze 0 punten voor de desbetreffende niet-gestarte wedstrijd.
   d. Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt, wordt deze ploeg het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend, tenzij deze ploeg door de jury is uitgesloten. In het laatste geval worden 0 punten toegekend.
   e. Het klassement neemt direct de einduitslag over van de wedstrijden. Indien een wedstrijd geen éénduidige uitslag oplevert van de klassementsploegen, dan wordt deze wedstrijd vanuit het klassement als niet verroeid beschouwd en worden geen punten toegekend.
  6. Eindklassement:
   De zes beste van de zeven behaalde uitslagen tellen. Er dienen minimaal zes wedstrijden gestart te worden.
  7. Winnaar:
   De ploeg met het hoogste puntenaantal wint de Kruithuisbokaal 2018. Bij een gedeelde eerste plaats in het eindklassement wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met de meeste tweede plaatsen, etc. Mocht dit geen doorslag geven dan is de winnaar van de Kruithuisbokaal de ploeg die het hoogste aantal punten heeft in de Kruithuisbokaal en hoger eindigt op de Orca slotwedstrijden.
  8. Protestregeling:
   a. 
   Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Kruithuisbokaal kan er schriftelijk protest ingediend worden door een verenigingsvertegenwoordiger bij het Hoofd van de Jury inzake het klassement. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk volgens Artikel 74 van het RvR.
   b. Bij onenigheid of twijfel betreffende de daguitslag kan er op de dag zelf protest worden ingediend bij het Hoofd van de Jury van de desbetreffende wedstrijd.

 

  1. Annelies ter Pelkwijk, Commissaris Toerroeien der D.S.R. Proteus-Eretes. 015-2623720
   e-mail: ct@proteus-eretes.nl