Bepalingen Najaarsbokaal

Reglement Najaarsbokaal 2018

De Najaarsbokaal voor 4+, D4*, Ervaren C4+ en 2x wordt georganiseerd door de verenigingen E.S.R. Thêta, D.R.V. Euros, A.L.S.R.V. Asopos de Vliet  en W.S.R. Argo,

Uitgeschreven nummers:

 1. H4+
 2. D4+
 3. D4*
 4. HErvC4+
 5. DErvC4+
 6. H2x
 7. D2x

Bepalingen:

 1. Het klassement wordt opgemaakt over vier wedstrijden:
  • Thêta Herfstregatta ( 6 & 7 oktober 2018)
  • Euros Knorrensteijn Memorial Regatta (13 oktober 2018)
  • Asopos Najaarswedstrijden (27 & 28 oktober 2018)
  • Argo Najaars Slotwedstrijden (10 & 11 november 2018)
 2. Wedstrijdleiding: Myrthe von den Benken, f.t. Commissaris Competitieroeien der D.R.V. Euros
 3. Hoofd Jury: Robert Wisse
 4. Inschrijving ploegen sluit 30 september  om 20:00. Inschrijven kan door een mail te sturen naar najaarsbokaal [at] drv-euros.nl
 5. Inschrijfgeld bedraagt €5,- per ploeg. Dit bedrag dient voor 6 oktober over gemaakt te zijn op NL29INGB0681075686 t.n.v. W.S.R. Argo o.v.v. Najaarsbokaal 2017 [verenigingsnaam]
 6. Een ploeg mag bestaan uit maximaal 6 personen, behalve in het H2x en D2x veld, waar een ploeg uit maximaal 3 personen mag bestaan.
 7. Puntentelling: Afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de Najaarsbokaal. De nummer 1 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen aangemeld voor de bokaal. De nummer 2 ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal bokaalploegen die zijn aangemeld voor de bokaal min 1 punt, etc. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daaropvolgende plaats wordt overgeslagen.
 8. Eindklassement: per ploeg tellen de drie beste resultaten. Mocht een van de wedstrijden om wat voor reden niet plaatsvinden dan wordt het eindklassement opgemaakt over de twee beste resultaten.
 9. Deelnemende ploegen dienen minimaal 3 wedstrijden binnen het klassement te starten.
 10. De ploeg met het hoogste aantal punten wint het klassement. Bij gelijk aantal punten wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Als dat ook geen winnaar oplevert, wint de ploeg met het beste resultaat op de Argo Najaars Slotwedstrijden.
 11. Tussenstanden worden gepubliceerd op de website van het NOOC.
 12. Prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Argo Najaars Slotwedstrijd.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het hoofd van de jury.