Bepalingen Sprintbokaal

Reglement Okeanos Sprintbokaal 2018

Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reglementen

 1. Deze wedstrijd wordt gehouden volgens het RvR van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond (https://knrb.nl/wp-content/uploads/sites/171/2017/01/Reglement-voor-Roeiwedstrijden- 20171204.pdf). Alle deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van de in deze bepalingen verwezen artikelen van het RvR.
 2. De bepalingen van de Okeanos Sprintbokaal zijn slechts van toepassing op de overkoepelende bokaal.

Artikel 2. Wedstrijden

1. Het klassement voor de bokaal wordt opgemaakt over de volgende wedstrijden voor C4+, Mix2x en 2x ploegen:

 24 en 25 maart 2018: Heineken NOOC Openingstoernooi, Hilvarenbeek; o De finale 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 21 april 2018: IDTS Carpit Noctem, Amsterdam;
o De uitslag van de 250m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 28 april 2018: Proteus-Eretes in ’t Kort, Delft;
o De uitslag van de 450m zal meetellen voor de Sprintbokaal;

 12 en 13 mei 2018: Rottebokaal, Rotterdam;
o De uitslag van 500m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 26 en 27 mei 2018: Grolsch Euros Drienerlo Regatta (EDR), Enschede; o De uitslag van de 450m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 9 juni 2018: Heineken Okeanos Competitie Tweekamp (HOCT), Bosbaan te Amsterdam. o De uitslag van de 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

2. Het klassement voor de bokaal wordt opgemaakt over de volgende wedstrijden voor Cl8+ ploegen:  10 en 11 maart 2018: Heineken Roeivierkamp, Amsterdam;

o De uitslag van de 250m zal meetellen voor de Sprintbokaal.
 24 en 25 maart 2018: Heineken NOOC Openingstoernooi, Hilvarenbeek;

o De finale 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal.  21 april 2018: IDTS Carpit Noctem, Amsterdam;

o De uitslag van de 250m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.  28 april 2018: Proteus-Eretes in ’t Kort (PEiK), Delft;

o De uitslag van de 450m zal meetellen voor de Sprintbokaal.  12 en 13 mei 2018: Rottebokaal, Rotterdam;

o De uitslag van de 500m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.  9 juni 2018: Heineken Okeanos Competitie Tweekamp, Bosbaan te Amsterdam;

o Finale Sprintbokaal: finale 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal.  16 juni 2018: Asopos Driekamp, Leiden;

o De uitslag van de 250m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

3. Het klassement voor de bokaal wordt opgemaakt over de volgende wedstrijden voor 4* en 4+ ploegen:  24 en 25 maart 2018: Heineken NOOC Openingstoernooi, Hilvarenbeek;

o De finale 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 21 april 2018: IDTS Carpit Noctem, Amsterdam;
o De uitslag van de 250m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 28 april 2018: Proteus-Eretes in ’t Kort, Delft;
o De uitslag van de 450m zal meetellen voor de Sprintbokaal;

 12 en 13 mei 2018: Rottebokaal, Rotterdam;
o De uitslag van 500m tijdens de voorrondes zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 26 en 27 mei 2018: Grolsch Euros Drienerlo Regatta (EDR), Enschede; o De uitslag van de 450m zal meetellen voor de Sprintbokaal.

 9 juni 2018: Heineken Okeanos Competitie Tweekamp (HOCT), Bosbaan te Amsterdam. o De uitslag van de 500m zal meetellen voor de Sprintbokaal

 1. Het starten van de Heineken Okeanos Competitie Tweekamp is verplicht voor alle nummers.
 2. Voor een klassering in de bokaal is het starten van minimaal vier wedstrijden verplicht. De HeinekenOkeanos Competitie Tweekamp is hier onderdeel van.
 3. Indien een ploeg minder dan vier wedstrijden start, dan volgt uitsluiting van deelname aan de bokaal.

Artikel 3. Wedstrijdleiding

 1. Wedstrijdleiding: Mirthe van Vliet (wedstrijdleiding@okeanos.nl)
 2. Hoofd van de Jury: Roel Zwaard (kamprechters@okeanos.nl)

Hoofdstuk 2. Deelname Artikel 4. De ploeg

 1. Deelname aan de bokaal kan geschieden in de volgende velden: Onervaren C4+, Ervaren C4+, 4+, Cl8+, 4*, 2x en Mix2x.
 2. Alle roeiers die deel uitmaken van de ploeg moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor competitieroeiers, zoals beschreven in artikel 14 RvR.
 3. Een C4+, 4+ of 4* ploeg mag uit minimaal vier en maximaal zeven roeiers bestaan. Een Cl8+ ploeg mag uit minimaal acht en maximaal tien roeiers bestaan. Een 2x of Mix2x ploeg mag uit maximaal drie roeiers bestaan.
 4. De stuur maakt geen onderdeel uit van de in lid 3 beschreven ploeg.
 5. Een uitslag wordt meegeteld voor de bokaal indien de ploeg op de desbetreffende wedstrijd uitingeschreven roeiers bestaat zoals beschreven in lid 3.

Artikel 5. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de naam of samenstelling van een ploeg dienen altijd per e-mail gemeld te worden door de verenigingsvertegenwoordiger aan de wedstrijdleiding (wedstrijdleiding@okeanos.nl) van de bokaal.
 2. Gedurende de bokaal kunnen er geen roeiers uitgeschreven worden. Er kunnen wel roeiers worden ingeschreven tot een maximum beschreven in artikel 4 lid 3.
 3. Mocht een ploeg gewijzigd zijn van samenstelling zonder vermelding aan de wedstrijdleiding, dan kan deze ploeg worden uitgesloten van de bokaal.

Hoofdstuk 3. Inschrijfprocedure Artikel 6. Inschrijfprocedure

 1. Inschrijving voor de bokaal geschiedt door middel van het sturen van het ingevulde inschrijfformulier, onder vermelding van de verenigingsnaam, naar de wedstrijdleiding (wedstrijdleiding@okeanos.nl). Het inschrijfformulier is te vinden op de website van het NOOC.
 2. De organisatie schrijft de ploegen niet in voor de wedstrijden in de bokaal. Verenigingen dienen dit zelf te doen via het KNRB inschrijfprogramma (www.knrb.nl). Hiervoor dient dezelfde ploegnaam gebruikt te worden als bij de inschrijving voor de bokaal.
 3. De inschrijving voor Onervaren C4+ ploegen sluit op zaterdag 17 maart 2018 om 20.00 uur.
 4. De inschrijving voor Ervaren C4+, 4+, Cl8+, 4*, 2x en Mix2x sluit op zaterdag 14 april 2018 om 20.00 uur.
 5. Indien bij sluiting van de inschrijving minder dan 3 ploegen zich hebben ingeschreven, komt de bokaal tevervallen.

Artikel 7. Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld dient voor 16 april 2018 overgemaakt te worden op rekeningnummer NL13INGB0002790767 t.n.v. R.S.V.U. ‘Okeanos’ o.v.v. Okeanos Sprintbokaal, aangevuld met de naam van de vereniging. Het inschrijfgeld bedraagt € 10,00 per ploeg.

Hoofdstuk 4. Wedstrijdverloop Artikel 8. Puntentelling

 1. De puntentelling is afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor de bokaal. De ploeg die als hoogst eindigt op een in artikel 2 genoemde wedstrijd, ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal ingeschreven ploegen voor de bokaal. De als tweede geëindigde ploeg ontvangt een aantal punten gelijk aan het aantal ploegen voor de bokaal min 1 punt, etc.
 2. Indien bij een wedstrijd sprake is van een gedeelde plaats, krijgen beide ploegen de punten van de betreffende plaats. De daarop volgende plaats wordt overgeslagen.
 3. Wanneer een gestarte ploeg om welke reden dan ook niet de finish bereikt, wordt deze ploeg het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend. Wanneer er twee of meer ploegen de finish niet bereiken, worden deze ploegen het aantal punten behorende bij de laatste plaats toegekend.
 4. Wanneer een ploeg is uitgesloten door de jury, worden 0 punten toegekend.
 5. Wanneer een ploeg niet aan de start verschijnt, worden 0 punten toegekend.

Artikel 9. Eindklassement

 1. De drie beste van de behaalde uitslagen, van de in artikel 2 genoemde wedstrijden, tellen. Voor aanvang van de Heineken Okeanos Competitie Tweekamp dienen minimaal drie wedstrijden gestart te zijn (met uitzondering van de Cl8+, deze dienen minimaal twee wedstrijden gestart te hebben).
 2. De ploeg met het hoogste puntenaantal wint de Okeanos Sprintbokaal 2018. Bij een gedeelde eerste plaats in het eindklassement wint de ploeg met de meeste eerste plaatsen. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met de meeste tweede plaatsen, etc. Indien dit niet de doorslag geeft, wint de ploeg met het beste onderlinge resultaat op de Heineken Okeanos Competitie Tweekamp.
 3. De prijsuitreiking vindt plaats direct na de Heineken Okeanos Competitie Tweekamp (m.u.v. Cl8+, deze vindt plaats op de Asopos Driekamp).

Hoofdstuk 5. Protestregelingen Artikel 10. Protestregeling

Bij onenigheid of twijfel over de uitslag van de Okeanos Sprintbokaal kan er schriftelijk protest ingediend worden door een verenigingsvertegewoordiger bij het Hoofd van de Jury inzake het klassement. Deze zal uitspraak doen inzake het protest. Tegen deze uitspraak is beroep mogelijk volgens artikel 74 van het RvR.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen
Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de jury.

Informatie

Voor meer informatie over de bokaal en deelname kan contact worden opgenomen met de Toer- en Competitiecommissaris der R.S.V.U. ‘Okeanos’, Iris Koekkoek, 020-6448988 of competitie@okeanos.nl.