Puntentelling Verenigingsbokaal

Het puntensysteem van de verenigingsbokaal bestaat uit twee delen. Zowel deelname als prestatie wordt beloond. Het puntentotaal bestaat vervolgens uit respectievelijk 40% en 60%.

Deelname

Punten zijn te verdienen in alle wedstrijden waaraan ouderejaars ploegen deelnemen. Hierbij wordt gekeken naar de deelname van de afgelopen drie jaren aan een specifieke wedstrijd. Vervolgens wordt hier het huidig aantal inschrijvingen tegen afgezet en in een factor uitgedrukt.

Rekenvoorbeeld   M.S.R.V. Saurus heeft met 10, 14 en 12 ploegen aan de Skøll Cup meegedaan in respectievelijk 2015, 2016 en 2017. Het (afgeronde) gemiddelde is 12 ploegen. In 2018 schrijft Saurus 18 ploegen in. Dit betekent dat het puntenaantal van Saurus (18/12=) 1,5 punt zal bedragen.

Het (afgeronde) gemiddelde van de afgelopen drie jaren wordt als een representatief beeld van het aantal competitieroeiers bij een bepaalde vereniging gezien. Doordat het loont om meer ploegen dan gebruikelijk in te schrijven, worden verenigingen gemotiveerd om meer ploegen in te schrijven. Aangetekend kan hierbij worden dat kleine velden (1x, 2+, 2x) evenveel punten oplevert als een 8+. Hierdoor wordt deelname aan deze kleine(re) velden (normaliter minder populair dan hun grotere tegenhangers) extra gemotiveerd, er zijn namelijk minder roeiers nodig voor deze kleinere velden.

Er bestaat een mogelijkheid dat een vereniging niet eerder aan een bepaalde wedstrijd heeft meegedaan (of met één ploeg in de afgelopen drie jaren). Door voor iedere vereniging een ondergrens in te stellen (elke vereniging met een gemiddeld aantal inschrijvingen van 0 tot 0,99 over de afgelopen jaar wordt automatisch afgerond naar 1,00), wordt voorkomen dat verenigingen een onevenredig groot puntenaantal kunnen verzamelen bij een wedstrijd. Ook bij een nieuwe wedstrijd zou eenzelfde probleem kunnen voorvallen (bv. Traianus Regatta), waardoor een nieuwe wedstrijd relatief gezien enorm zwaar meetelt voor de verenigingsbokaal. Daarom is besloten om bij nieuwe wedstrijden ‘deelname’ (zowel gemiddelde van afgelopen drie jaar als huidige jaar) niet mee te laten tellen in het uiteindelijke puntentotaal voor deze specifieke wedstrijd.

Prestatie

Anderzijds worden er punten voor prestatie gegeven. Hierbij wordt uitgegaan van het puntensysteem zoals in tabel 1. Het te verdienen puntenaantal geldt voor ieder veld waaraan ouderejaars deelnemen (bij poule-indeling van een veld, wordt alleen de eerste poule meegenomen in de berekening). Het totale puntenaantal berekent door het aantal punten van een vereniging af te zetten tegen het hoogst bereikte totaal. Ook dit zal in een factor worden uitgedrukt.

Rekenvoorbeeld   M.S.R.V. Saurus doet met 18 ploegen mee aan de Skøll Cup van 2018. Drie ploegen winnen hun veld, de rest eindigt buiten de top 10. Hiermee verdient Saurus 30 punten: 3 x 10 punten voor de eerste plaats in drie velden. Proteus verdient de meeste punten, 100 punten in totaal. Het puntenaantal van Saurus zal (30/100=) 0,3 bedragen.

Elk veld telt wederom even zwaar mee. Dit betekent dat een winst in het H4+ (cat. A) evenveel punten oplevert als een ludiek veld als de Voorzitters 1x. Dit heeft wederom tot gevolg dat het starten in kleine(re) velden loont.

Eindpositie Puntenaantal
1e 10
2e 8
3e 7
4e 6
5e 5
6e 4
7e 3
8e 2
9e 1
10 e 1

Tabel 1: Puntensysteem prestatie

Puntentotaal

Het puntentotaal van een wedstrijd is (40% * puntenscore deelname) + (60% * puntenscore prestatie). De winnaar van de verenigingsbokaal is de vereniging die cumulatief over het seizoen de meeste punten verzameld.