Vacature binnen het bestuur: Voorzitter

Vacature binnen het bestuur: Voorzitter

De vacature is inmiddels gesloten!

 

Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor de functie van voorzitter.

De Nederlandse Studenten Roeifederatie (NSRF) is al 50 jaar de belangenbehartiger van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt ze namens haar achterban contacten met nationale en internationale studentensportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. Daarnaast is de NSRF als initiator en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De meeste bekende daarvan zijn de jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden op de Bosbaan en het jaarlijkse NSRF Besturencongres.

Doel van de functie?
Als voorzitter ben je het gezicht van de NSRF en dus studenten roeiend Nederland. Je stuurt een team van zeven á acht bestuursleden aan. Je bent voorzitter van de Algemene Leden Vergadering en de Bestuursvergadering. Je bent verantwoordelijk voor de gehele organisatie en dient op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van bestuur, slotcommissie, NOOC en besturencongrescommissie. Je draagt eindverantwoordelijkheid over het door het bestuur gevoerde beleid. De voorzitter is het aanspreekpunt voor de lidverenigingen en onderhoudt contacten met externe partijen zoals KNRB, KNSRB en SSN. Ook ziet de voorzitter er op toe dat relevante ontwikkelingen in de roeiwereld door het NSRF bestuur worden gesignaleerd en dat er zo nodig actie wordt ondernomen. Afgezien van deze functiespecifieke taken geef je samen met de andere bestuursleden invulling aan de visie en het algemene beleid van de NSRF.

De voorzitter is:
• Is actief (geweest) in een studentenroeivereniging;
• Heeft ervaring en affiniteit met leiderschap en is bij voorkeur voormalig voorzitter of bestuurslid van een vereniging
• Kan een uistekend een team aansturen én motiveren;
• Heeft interesse in ontwikkelingen in het Nederlandse Studentenroeien;
• Draagt bij aan het beleid van de NSRF;
• Vergadert vier tot zes wekelijks met het NSRF-bestuur op een centrale plaats in Nederland;
• Woont enkele malen per jaar ALV’s en andere NSRF-bijeenkomsten bij.

Wat krijg ik er voor terug?
Je zult deel uit maken van een team van bestuursleden, alle van verschillende verenigingen afkomstig. In dit team krijg je de kans je verder te ontplooien en te ontwikkelen op beleidsmatig- en bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). Reis- en onkosten worden vergoed. De functie zal aanvangen na afsluiting van het huidige roeiseizoen in de zomer van 2018.

Reageren
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter, Jordy Rovers, email: voorzitter@nsrf.nl. Geïnteresseerden kunnen hun interesse (vergezeld van CV en motivatie) per mail kenbaar maken bij het NSRF-bestuur (mailen aan secretaris@nsrf.nl). De sluiting van de vacature is 15 juni 2018.

Over de auteur

Voorzitter NSRF administrator

Geef een reactie