Categorie Archief Bestuurlijk

Vijftigjarig bestaan van de NSRF

De NSRF bestaat vandaag precies 50 jaar en graag blikken we terug op de afgelopen jaren én kijken we vooruit naar het lustrumjaar dat loopt van 18 december 2016 tot 18 december 2017. Als NSRF zijnde zullen we niet groots uitpakken met allerlei festiviteiten maar willen we extra aandacht besteden aan de huidige activiteiten die we al organiseren, zoals de Aegon Bestuursbokaal als onderdeel van het NSRF Besturencongres, onze ALV’s en de NSRF Slotwedstrijden.

Dit jaar vinden de NSRF Slotwedstrijden plaats in het weekend van 1 en 2 juli en om ons lustrum samen te kunnen vieren met alle verenigingen die de NSRF vertegenwoordigd pakken we de besturenlunch die jaarlijks voor de huidige en komende besturen wordt georganiseerd feestelijk aan. En wist je dat de eerste NSRF Slotwedstrijden in 1980 georganiseerd werd, en dat dit dus de 37e editie wordt? Uiteraard zullen alle winnaars binnen de NSRF Slotwedstrijden speciale lustrumblikken ontvangen. Samen met NSRV Phocas zal de 37e editie georganiseerd worden, zij volgen hiermee TSR Vidar, DRV Euros, AUSR Orca, WSR Argo en DSR Proteus-Eretes op.

Met een lustrum komt ook vernieuwde motivatie. Representatie op topniveau is de kreet waar we in de komende vijf jaar naar gaan streven. Plannen voor dit jaar alsook de komende jaren worden gesmeed. Samenwerking met KNRB en andere externe partners worden aangescherpt en geoptimaliseerd. Maar ook de interne banden worden aangehaald. Allen tot doel de NSRF weer dé representator te maken van alle studenten roeiverenigingen van Nederland.

Ook op het gebied van financieel beleid zijn de afgelopen vijf jaar stappen gemaakt. Als vertegenwoordiger van de studentenroeiverengingen probeert de NSRF te investeren in verbeteringen van de roeisport waar dat mogelijk is. Afgelopen jaar is er geïnvesteerd in een aanpassing van het Time-Team systeem, dat automatisch wijzigen en terugtrekken mogelijk maakt. Vorige maand is het sponsorcontract met hoofdsponsor AEGON voor meerdere jaren verlengd, zodat dit soort projecten gerealiseerd kunnen blijven worden. Achter de schermen wordt op dit moment hard gewerkt aan vernieuwing van de financiële administratie, waarbij onder andere een nieuw en verbeterd boekhoudprogramma zal worden geïmplementeerd.

Het aankomende jaar wordt er uiteraard ook weer hard geroeid op het EUC (European University Championship) in Subotica, Servië. De NSRF is medeverantwoordelijk voor de inschrijving/het aandragen en het begeleiden van atleten tijdens dit kampioenschap. De afgelopen jaren zijn de volgende prestaties behaald:

– EUG 2016: LM4- veld. Goud voor Delft, Brons voor Groningen
– FISU WK 2016: W2x Rosa Bas en Roos de Jong, Brons
– EUC 2015: LM4- (Groningen) goud, LW1x (Utrecht) brons.
– EUG 2014: M1x (Tilburg) brons, LM2- (Enschede) zilver, M2- brons (Rotterdam), M4- (Tilburg) zilver, LM4- (Amsterdam) brons, LM4- (Utrecht) goud, W2x (Delft) zilver, LW4x (Tilburg) zilver, W4- (Delft) goud, W8 (Delft) zilver.

Voor 2017 kunnen ploegen zich kwalificeren aan de hand van de kwalificatie-eisen die momenteel herzien worden en dienen zij de kwalificatietijden te varen op de daarvoor aangewezen wedstrijden.

Naast dat er in het buitenland de afgelopen jaren hard geroeid is en dat ook zeker de komende jaren zo zal blijven, wordt ook op onze Nederlandse wateren hard geroeid door de competitiesectie binnen het NOOC, die deze naam draagt sinds 2007 toen de NORB en OOCUZ werden samengevoegd. Dat jaar is ook voor het eerst één landelijk C4+ competitie uitgeschreven, beter bekend als de NOOC Onervaren C4+ Bokaal of kortweg ‘NOOC Bokaal’.

Sindsdien is het aantal competitieroeiers elk jaar gegroeid. Om iedereen op zijn of haar eigen niveau te kunnen laten roeien is daarom in het seizoen van het jaar 2016 een nieuwe bokaal in het leven geroepen: Het Onervaren C4+ Klassement, voorheen NOOC Bokaal X.

De voorinschrijvingen voor komend seizoen hebben opnieuw een hoogtepunt bereikt. Er zijn in totaal 505 geïnteresseerde eerstejaars C4+ ploegen die dit jaar graag aan de start willen verschijnen. Gezien de gestage groei is het noodzaak om de structuur van het eerste- en ouderejaars competitieroeien spoedig te herzien. In samenwerking met de KNRB, de werkgroep en de Competitie Commissarissen werkt het NOOC aan het competitieroeien van de toekomst. Dit alles om het roeien voor iedere student mogelijk te maken.

Samenvattend laat dit overzicht zien dat de NSRF zich op diverse vlakken bezighoudt en de komende jaren blijft houden met roeien op topniveau (zowel voor de subtop als competitiesectie), het organiseren van de NSRF Slotwedstrijden en de besturenlunch, en uiteraard het NSRF Besturencongres met daarin de Aegon Bestuursbokaal. Graag proosten we met alle besturen op ons lustrum tijdens de besturenlunch op de NSRF Slotwedstrijden!

NSRF Bestuur 2016-2017

Op zaterdag 22 oktober jl. is het bestuur voor 2016-2017 aangevuld met twee nieuwe bestuursleden. John Veerman en Laura van de Wardt hebben immers na jarenlange trouwe dienst voor de federatie afscheid genomen als respectievelijk voorzitter en commissaris wedstrijdroeien. Jordy Rovers heeft zijn taken als penningmeester neergelegd en die van voorzitter op zich genomen. Het verdere bestuur is versterkt door Alex Nieuwenhuis (Skadi) als Penningmeester  en Eveline Wouters (Theta) als Commissaris Wedstrijdroeien. Met deze groep enthousiaste mensen gaan we aankomend jaar 100% voor ‘Representatie op Topniveau’.

Vacature binnen het NSRF bestuur: Penningmeester

Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor de functie van Penningmeester.

De Nederlandse Studenten Roeifederatie (NSRF) is al bijna 50 jaar de belangenbehartiger van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt ze namens haar achterban contacten met nationale en internationale studentensportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. Daarnaast is de NSRF als initiator en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De meeste bekende daarvan zijn de jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden op de Bosbaan.

Doel van de functie?
Als penningmeester van de NSRF ben je verantwoordelijk voor het beheer van de NSRF financiën. Dit houdt concreet in het verrichten van betalingen, innen van contributiegelden en verwerken van declaraties. Daarnaast stel je in samenspraak met de rest van je bestuur elk jaar de begroting op. Verder leggen de penningmeester van de Slotwedstrijdencommissie en de penningmeester van het NOOC verantwoording aan jou af. Hiermee vervul je de functie van “teamplaying captain”. Afgezien van deze functie specifieke taken ben je samen met de 5 andere bestuursleden bezig met het uitzetten en implementeren van het algemene beleid van de NSRF.

De Penningmeester:
• Is actief (geweest) in een studentenroeivereniging;
• heeft boekhoudkundig inzicht (bijvoorbeeld opgedaan als verenigingspenningmeester).
• Heeft interesse in ontwikkelingen in het Nederlandse Studentenroeien;
• Draagt bij aan het beleid van de NSRF;
• Vergadert maandelijks met het NSRF-bestuur op een centrale plaats in Nederland;
• Woont enkele malen per jaar ALV’s en andere NSRF-bijeenkomsten bij.

Wat krijg ik er voor terug?
Je zult deel uit maken van een team van bestuursleden, allen van verschillende verenigingen afkomstig. In dit team krijg je de kans je verder te ontplooien en te ontwikkelen op beleidsmatig- en bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). Functiespecifiek zul je je boekhoudkundige kwaliteiten kunnen ontplooien naast je grote taak om het financiële overzicht, ook op de slotwedstrijden en het NOOC, te bewaken. Je reiskosten worden uiteraard vergoed.

Reageren
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de huidige penningmeester, Jordy Rovers, email: penningmeester@nsrf.nl. Geïnteresseerden kunnen hun interesse uiterlijk 29 mei 2016 (vergezeld van CV en motivatie) per mail kenbaar maken bij het NSRF-bestuur (mailen aan secretaris@nsrf.nl).

Gezichten achter de NSRF: Niels Helmer, commissaris competitieroeien

Niels Helmer is 23 jaar en zesdejaars student Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Opgeroeid in Schiedam, maar al snel naar Delft verhuisd en inmiddels woont hij in Rijswijk langs de Schie. In zijn tweede jaar heeft hij zich ingeschreven bij de Delftche Studenten Roeivereeniging “Laga”. Daar is zijn roeicarriere begonnen met het starten van de NOOC Eerstejaars C4+ Bokaal, vervolgens is hij het jaar daarop in geselecteerd voor de Club8+, en inmiddels vijf jaar verder heeft hij 8 bokalen gestart en heeft hij vorig jaar de OC&C Ringvaart Regatta in een Mixed 2x uitgevaren.

Op de kant is Niels binnen verschillende commissie actief geweest en zo ook heeft hij vorig jaar de taken van de Commissaris Extern van het bestuur van het NOOC opgepakt. Naast het organiseren van een brainstorm voor de competitiecomissarissen heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met het opzetten van een nieuwe bokaal die gat tussen eerstejaars wedstrijdroeien en competitieroeien zou moeten gaan verkleinen. In juli 2015 heeft hij Amber Hol Horenman opgevolgd als voorzitter van het NOOC en vertegenwoordigd hij sindsdien het competitieroeien bij de NSRF en de KNRB.

Samen met de rest van het bestuur van het NOOC zet Niels zich in om het competitieroeien in Nederland zo goed mogelijk te faciliteren. NOOC Bokaal X en het ouderejaars roeien zijn twee belangrijk speerpunten van dit jaar. En daarnaast wordt de structuur van het NOOC door het bestuur onder de loep genomen en herzien, waar men dat nodig acht. In juli zal ook het meerjarenplan voor het NOOC geschreven zijn, zodat de continuïteit en de functionaliteit van het NOOC gewaarborgd kan worden.

Mocht je vragen hebben over competitieroeien, dan is Niels je man! voorzitter@nooc.nl

Vacature binnen het NSRF bestuur: Commissaris Wedstrijdroeien

Binnen het bestuur van de NSRF komt de vacature voor Commissaris Wedstrijdroeien vrij. Geïnteresseerd? Of ken jij iemand die heel goed in deze functie zou passen? Lees dan verder!

Als commissaris wedstrijdroeien behartig je de belangen van de NSRF op het gebied van wedstrijdroeien. Daarbij volg je op kritische en proactieve wijze het beleid van de KNRB, met name op het gebied van subtop-stimulatie (development), reglementen, wedstrijden en klassementen. Je hebt daarom goed en nauw contact met de KNRB. De commissaris wedstrijdroeien is daarnaast ook het eerste aanspreekpunt voor de internationale uitzendingen (bijvoorbeeld het EUC of het FISU WK) die de NSRF in samenwerking met de KNRB uitvoert. Bij Europese uitzendingen reis je met de ploegen mee naar het toernooi en fungeer je daar als teamleider/chef d’ equipe.

De commissaris wedstrijdroeien:
– Is actief (geweest) in een studentenroeivereniging (bij voorkeur met bestuurservaring);
– Heeft meerdere jaren ervaring in het wedstrijdroeien dan wel het wedstrijdcoachen;
– Heeft, of ontwikkelt, een duidelijke visie op de positie van het studentenroeien in de nationale en internationale roeiwereld;
– Draagt bij aan het beleid van de NSRF;
– Vergadert maandelijks met het NSRF-bestuur op een centrale plaats in Nederland, dan wel via Skype;
– Woont enkele malen per jaar ALV’s en andere NSRF-bijeenkomsten bij.

Je zult deel uit maken van een team van bestuursleden, allen van verschillende verenigingen afkomstig. In dit team krijg je de kans je verder te ontplooien en te ontwikkelen op beleidsmatig- en bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). Reiskosten worden vergoed.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Laura van de Wardt (huidige commissaris wedstrijdroeien), telefonisch via 06-2459 5900 (’s avonds) of per email: wedstrijd@nsrf.nl. Je persoonlijke motivatie kun je met een CV voor 15 april 2016 digitaal sturen naar de secretaris van het NSRF Bestuur, Charlotte van Zutphen, secretaris@nsrf.nl.

Samenwerking WK Roeien 2016 en NSRF

Op de KNRB ALV van 5 maart heeft de NSRF haar partnerschap met het WK Roeien 2016 officieel bevestigd. Voorzitter John Veerman (NSRF) en penningmeester Gerard Smits (WK Roeien 2016) werden het eens over een aantal communicatie-acties die de NSRF zal oppakken voor het WK Roeien 2016.

De communicatie-acties waarover gesproken werd zijn allen gericht op het informeren van de Nederlandse studentenroeibesturen over het WK 2016, en het bijdragen aan de werving van vrijwilligers en toeschouwers:

• Elke maand een (relevante) post over het WK 2016 op de NSRF Facebook;
• Elke maand een (relevant) bericht over het WK 2016 op de NSRF website;
• Maximaal 3 keer een mailing vanuit de NSRF naar relevante functie emailinglijsten met informatie over het WK 2016;
• Zichtbaarheid van het WK 2016 op de website van de NSRF

Gerard Smits: “We zijn verheugd dat we mogen samenwerken met de NSRF. Zij zijn een belangrijke partner in het bereiken van de Nederlandse studentenverenigingen en we zijn blij dat zij officieel hebben bevestigd dat zij ons ondersteunen in het actief communiceren van informatie over het WK 2016 en het werven van zowel vrijwilligers als toeschouwers.”

wkroeien

Gezichten achter de NSRF: Hannah de Vries, Commissaris Slotwedstrijden

Hannah, Commissaris Slotwedstrijden, komt uit het Bourgondische Maastricht, van Saurus. Echter begon zij haar roeicarrière al in 2005 bij Het Spaarne in Heemstede. Daar heeft ze een aantal jaren wedstrijd geroeid, waarna ze verhuisd is naar Maastricht. Na meerdere commissies gedaan te hebben, kreeg ze in verenigingsjaar 2013/2014 de eer om voorzitter te zijn van deze vereniging. Voor sommige mensen is Saurus wellicht wat onbekender door de grote afstand met de rest van roeiend Nederland. Echter, Saurus beschikt over het mooiste roeiwater waar uiteraard hard geroeid wordt, daarnaast weet menig Sauriër ook hoe je de nodige goudgele pretcilinders achterover kan slaan. Voordat Hannah voorzitter werd heeft ze meerdere wedstrijdploegen gecoacht en niet geheel onsuccesvol. Deze ervaringen zijn een goede basis om nu als voorzitter van de Slotwedstrijden te fungeren.

De slotwedstrijdencommissie bestaat uit een vaste commissie die voor meerdere jaren de Slotwedstrijden organiseert, samen met een mede-organiserende vereniging die het kant gedeelte op zich neemt. Binnen de commissie is Hannah verantwoordelijk voor het contact met de mede-organiserende vereniging, de KNRB en Studentensport Nederland. Samen met deze organisaties organiseert Hannah het NSK roeien, de Aegon Besturenlunch en de klassementsuitreikingen. Verder is het tijdens het weekend aan haar om goed voor de commissie Slotwedstrijden en alle mobo’s en kamprechters te zorgen. Je zult Hannah hoofdzakelijk in de finishtoren vinden bij het secretariaat. Binnen het NSRF bestuur houdt ze zich naast de Slotwedstrijden ook bezig met algemeen beleid.

Gezichten achter de NSRF: Jordy Rovers, Penningmeester

Als penningmeester is Jordy verantwoordelijk voor alle geldstromen binnen de NSRF, waar ook de geldstromen van de NOOC en de NSRF slotwedstrijden toe behoren. Jaarlijks stelt hij een begroting op en jaarlijks rekent hij het financieel jaar af. Tussentijds is hij aanspreekpunt voor contributies, facturen, subsidies en alle andere vragen die men kan bedenken betreffende financiën. Hij houdt zich ook bezig met andere, niet financiële, zaken binnen de NSRF, zoals het besturencongres in haar nieuwe opzet.

Voorafgaand aan zijn aanstelling als penningmeester van de NSRF, in mei 2014, heeft hij ervaring met financiën opgedaan als penningmeester en commissaris botenhuis der N.S.R.V. Phocas in verenigingsjaar 2012-2013. Aldaar heeft hij ook verscheidene commissies, onder andere de activiteitencommissie, de introductiecommissie en commissie bouw, geleid en in zitting genomen. Op dit moment ook betrokken als penningmeester van de reünistenvereniging van Phocas. Dit alles met veel plezier en affiniteit voor beleid en organisatie van de vereniging en de roeiwereld in het algemeen. Zo ook bekleed hij zijn functie in het NSRF bestuur met veel plezier. Naast deze vrijetijdsbestedingen studeert hij Geneeskunde aan de Radboud Universiteit, momenteel in de masterfase, welke hij naar alle waarschijnlijkheid in 2017 zal afronden.

Mocht je vragen hebben over financiën, neem dan contact op via penningmeester@nsrf.nl.

Gezichten achter de NSRF: Charlotte van Zutphen, Secretaris

Charlotte is het nieuwste bestuurslid van de NSRF. Als secretaris (aangesteld per 1 september 2015) houdt zij zich voornamelijk bezig met het beheren van het contact tussen de NSRF en haar leden (de verenigingen), het contact met Aegon en het organiseren van de Aegon bestuursbokaal en de besturendagen én het onderhouden van de website en alle andere communicatiekanalen. Deze vaardigheden zet zij in na een aantal jaar actief geweest te zijn op U.S.R. Triton, als competitie- en wedstrijdroeier, bestuurslid (competitiecommissaris) en als commissielid van diverse commissies, waaronder de kookcommissie en hoofdredacteur van het verenigingsblad.

Momenteel neemt ze zitting in de Lustrumcommissie van Triton als Commissaris Evenementen I. Naast al deze roeigerelateerde zaken woont ze in Utrecht waar ze werkt als PR & Communicatieadviseur bij een Utrechts reclamebureau.

Vragen over iets van bovenstaand? Mail dan naar secretaris@nsrf.nl.

Gezichten achter de NSRF: John Veerman, Voorzitter

John Veerman is voorzitter van de Nederlandse Studenten Roei Federatie sinds oktober 2014. Voor deze periode was hij al 4 jaar lid van de A.R.S.R. “Skadi”. In zijn eerste drie jaar heeft hij daar Licht geroeid en meerdere commissies (introductieweek 2x en skireiscommissie) gedaan. In zijn vierde jaar werd hij President van het bestuur, waarna hij na dat jaar voor de functie van Voorzitter van de NSRF heeft gesolliciteerd.

Na geinstalleerd te zijn in oktober 2014 zijn, zijn zijn doelen om zoveel mogelijk goed contact te houden met de lidverenigingen aangaande onderwerpen die de hele studentenroeiwereld aangaan. Een voorbeeld hiervan is de herziening van het wedstrijdplan. Verder is het zijn taak om het contact te houden met onze hoofdsponsor Aegon, maar ook de KNRB, KNSRB en andere sportkoepels in Nederland.

Mocht je vragen hebben over iets binnen de roeiwereld? Je kan altijd even een mailtje sturen naar voorzitter@nsrf.nl!