Geschiedenis

Tot de Tweede Wereldoorlog bestond er een beperkt aantal studentenroeiverenigingen in Nederland: naast Panta Rhei en Dudok van Heel waren het de zeven KNSRB verenigingen die het gezicht van studenten roeiend Nederland bepaalden en de binding met het Corps was een vanzelfsprekendheid. In de eerste decennia na de oorlog kwam er in deze laatste zaken geen verandering, maar wel in het aantal verenigingen. Na het Galjoen werden er in de jaren veertig en vijftig drie van origine confessionele verenigingen, Proteus, Phocas en Okeanos opgericht, waarmee bleek dat ook in de studentenroeiwereld de oorlog de verzuiling niet had veranderd. De grote golf van oprichtingen van verenigingen kwam in de jaren zestig en zeventig onder invloed van de stichting van nieuwe universiteiten en hogescholen. Korte tijd later ontstond als gevolg van de democratiseringsgolf de behoefte aan nieuwe, ongebonden (d.w.z. los van de corpora) verenigingen. Van de ongeveer tien oprichtingen werden er een aantal middels fusies omgezet in Orca (voorheen Charon en De Batavier) en Thêta (Tachos en Telamon), en ook Proteus en Eretes gingen samen, resulterend in het tegenwoordige Proteus-Eretes.

Het grote aantal oprichtingen had onder andere tot gevolg dat de KNSRB niet meer alle studentenroeiverenigingen vertegenwoordigde. Vanuit haar midden (beginnend bij K.S.R.V. Njord) werd het initiatief genomen voor een overkoepeling van alle studentenroeiverenigingen: de Nederlandse Studenten Roei Federatie, die op 18 december 1966 werd opgericht. Het is vanaf het begin de bedoeling geweest dat de NSRF zich bezig zou houden met de algemene zaken op roeigebied (al dan niet in KNSRB verband) en op het gebied van studie en de universiteit. De KNSRB zou zich op haar beurt richten op het onderhouden van de oude onderlinge banden en het organiseren van de Varsity. Aanvankelijk kon deze taakverdeling niet in praktijk worden gebracht door de onwennigheid van zowel de oude als de jongere verenigingen met de nieuwe structuur. Later bleek deze echter in de praktijk toch goed te functioneren terwijl ook de samenwerking tussen de NSRF en de Koninklijke Nederlandse Roeibond steeds beter werd.

Op het gebied van de wedstrijdorganisatie werden er vanuit de NSRF drie internationale Bosbaanregatta’s georganiseerd, respectievelijk door A.S.R. Nereus, de Leidse roeiverenigingen en de Utrechtse roeiverenigingen. Helaas is er een voorlopig eind aan deze reeks gekomen in 1971. Sinds 1975 organiseert de NSRF, in samenwerking met in principe een lustrerende vereniging, de NSRF Slotwedstrijden. Deze slotwedstrijden worden gekenmerkt door de uittrainingssfeer en tot 1990 tevens door een dubbel overgangsprogramma. De NSRF heeft destijds de beslissende stoot tot het instellen van deze klasse gegeven.

In 1986 zijn door de NSRF, als het meest belangrijke onderdeel van de lustrumviering, de Internationale Universitaire Kampioenschappen Roeien (2nd WUC Rowing) georganiseerd. Dit deels gecombineerd met de slotwedstrijden. Deze organisatie kan men een soort sluitstuk noemen van een ontwikkeling die door de NSRF en de CUS Milano in 1978 gestart is met de internationale invitatie wedstrijden. In 1994 is wederom een FISU WK (4th WUC Rowing) gecombineerd met een nationale wedstrijd, namelijk de Martini Regatta. Sinds 2006 verzorgt de NSRF onder auspiciën van Studentensport Nederland de uitzending van Nederlandse ploegen naar het Europees Universiteitskampioenschap Roeien. In 2010 werd de zesde editie van dit kampioenschap (6th EUC Rowing) op de Bosbaan in Amsterdam georganiseerd.

Rond de eeuwwisseling werd met het instellen van de Challenge Cup en het (kortstondig) gezamenlijk aanstellen van een developmentcoach door de KNRB en de NRSF werk gemaakt van subtopstimulering (een van de blijvende speerpunten van de NSRF op het gebied van wedstrijdroeien).

Twaalf jaar na de oprichting van Amphitrite (Haarlem) kreeg de emancipatie van HBO-studentensteden op roeigebied navolging in de vorm van drie nieuwe verenigingen: in 2002 werd door studenten van de Haagse Hogeschool de H.S.R.V. Pelargos opgericht. In 2004 werd de Zwolse Studenten Roeivereniging Boreas aan het rijtje toegevoegd en in 2005 zag in Breda de B.S.R.V. Scylla het levenslicht. Deze laatste ging in de loop van 2008 helaas weer ter ziele. Sinds 2016 kent de NSRF wederom twee nieuwe lidverengingen, namelijk M.S.R.A. Odin gelegen in Middelburg en A.S.R.V. Agon gelegen in Almere.

Op het gebied van het competitieroeien, werd het in 1976 opgerichte OOCUZ (Overlegorgaan Competitieroeien Utrecht en Zuid-Holland) in 2004 onderdeel van de NSRF. Onder de nieuwe naam Nationaal Overleg Competitieroeien (NOOC) leidde verregaande samenwerking tussen de OOCUZ- en de NORB-regio in 2007  tot één landelijke C4+ competitie.

De laatste jaren focust de Nederlandse Studenten Roei Federatie zich ook op de bestuurlijke kant van de studentenroeiverenigingen. Samen met AEGON werkt de NSRF aan kennisuitwisselingen en professionalisering onder anders door het jaarlijkse AEGON | NSRF Besturencongres waarbij het eerste onderdeel van de jaarslijke Bestuursbokaal plaatsvindt. Hierbij krijgen alle verenigingen de kans hun plannen voor het komende jaar te presenteren en daarmee kennis te maken met andere bestuursleden.

De inhoud van deze pagina is beschikbaar onder CC-BY-SA-3.0/GFDL