Ouderejaars Competitie

Samenstelling KNRB Commissie Competitieroeien

Op de NSRF-ALV van Juli 2018 is het NOOC samengegaan met de NSRF. De NSRF fungeert nu als aanspreekpunt voor heel studentenroeiend Nederland. De belasting van de NSRF Onervaren C4+ Competitie (voorheen NOOC Onervaren C4+ Competitie) ligt nu bij de NSRF. Mocht je hierover vragen hebben kun je deze richten aan competitieroeien@nsrf.nl of competitiewedstrijden@nsrf.nl.

Ook hebben er enkele veranderingen plaatsgevonden in het ouderejaars competitieroeien. Het bokaalbeheer van de ouderejaarsbokalen lag eerder bij verschillende verenigingen. De verantwoordelijkheid voor het organiseren van deze bokalen ligt nu bij de KNRB Commissie Competitieroeien. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de samenstelling van de kalender en de bepalingen van de bokalen. Deze commissie werkt nauw samen met de Commissie Wedstrijden van de KNRB en heeft een diverse bezetting.

De samenstelling is alsvolgt:

Mathijs Louter – Voorzitter

Florence Blaauwgeers – Secretaris 

Cornelis Zwart – Ouderejaars Competitiebokalen

Siem Looijen – KNRB Commissie Wedstrijden

Thymo Burgermeester – NSRF Commissaris Competitiewedstrijden h.t.

Annelin Kuiper – NSRF Commissaris Competitiewedstrijden f.t.

Chrissy Rijkers –  NSRF Commissaris Competitieroeien

Herma van der Stoel – Vertegenwoordiger KNRB (Ranking)

Heb je vragen over het ouderejaarscompetitieroeien? Schroom dan niet te mailen naar knrbcc@gmail.com of naar competitieroeien@nsrf.nl.

Informatie ouderejaars competitieroeien

Als ouderejaars competitieroeier kun je verschillende bokalen starten. Ongeveer voor elk nummer bestaat er een bokaal. Lijkt het je bijvoorbeeld leuk om aankomend jaar te gaan scullen? Dan kun je in de skiff starten, maar ook de dubbeltwee of dubbelvier is een optie. Naast de scull-bokalen hebben we ook verschillende bokalen waarin wordt gestart in een boord-nummer. In de grote bokalen zoals de Vlietbokaal is het niveau erg verschillend. Bij de bokalen voor de kleinere nummers ligt het niveau wat dichter bij elkaar. Ook het aantal deelnemers is hier wat kleiner. Bekijk hier de kalender van het competitieseizoen 2020. 

In het drop-down menu van het ouderejaars competitieroeien kun je de verschillende bokalen bekijken.

Ouderejaars Competitieroeien
Najaarsseizoen Hoofdseizoen
Ervaren C4+ Najaarsbokaal 4+ Vlietbokaal
Sprintbokaal (4+)
4+ 8+ Kruithuisbokaal
Sprintbokaal (8+)
2x 4* Bokaal der Clubquadruples
4* 2x Ask & Embla bokaal
2- Noord-Willems bokaal
1x Skiff bokaal