Reglementen

Op deze pagina vindt u de statuten, het huishoudelijk reglement en de diverse richtlijnen en regelingen van de Nederlandse Studenten Roei Federatie. Wilt u zeker weten dat u de meest recente versie van het reglement heeft? Neem dan contact op met het bestuur.

Statuten NSRF van de Nederlandse Studenten Roeifederatie [.pdf]

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Studenten Roeifederatie [.pdf]

FORSFinancieel en Organisatorische Regeling Slotwedstrijden [.pdf]

FORC: Financieel en Organisatorische Regeling Competitieroeien [.pdf]

FORBFinancieel en Organisatorische Regeling Besturencongres [.pdf]

Kwalificatierichtlijn voor het Europees Universiteitskampioenschap Roeien [.pdf]

Meerjarenplan NSRF ‘Representatie op topniveau’ 2017-2020 [.pdf]

Reserves Competitieroeien Besteding Competitie Reserves 2023 [.pdf]

Reglementen en wedstrijdbepalingen van de NSRF Slotwedstrijden en het Nederlands Studenten Kampioenschap Roeien vindt u op de pagina’s van de Slotwedstrijden.