Kwalificatie WUC 2024

Kwalificatie FISU WK 2024


Wedstrijd informatie

FISU World University Championships

Locatie:  Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen

Wedstrijd: 04 juli – 06 juli 2024

Eerste datum: 24-12-2023
Laatste update: 15-04-2024

Als Nederland hebben we de grote eer om in 2024 de FISU World University Championships te mogen organiseren. Dit evenement vindt plaats op de Willem-Alexander Baan.

Niveau

Het niveau is lastig in te schatten. Dit komt, doordat het gaat om een FISU WK (WUC) en niet om een Olympiade (WUG). Tevens speelt de ongelukkige timing van het FISU WK simultaan met Henley Royal Regatta een rol. De timing heeft te maken met de Olympische Spelen die in Parijs worden verroeid later in juli 2024.

Kwalificatie

De snelste boot kwalificeert zich. Er wordt geen NED CST gehanteerd. We willen zo veel mogelijk boten sturen om het gastland te representeren.

Verenigingen zijn vrij een eigen boot af te dragen of in samenwerking met een andere vereniging een combi boot te sturen.

Kwalificatie vindt plaats in twee weekenden: het NK Klein en de Westelijke regatta.

NK Klein

Voor de kwalificatie van kleine nummers wordt een time-trial gevaren op het NK Klein. Dit vindt plaats op de vrijdagavond. De trial zal gelden voor de volgende nummers:

 • M1x
 • LM1x
 • W1x
 • LW1x
 • M2-
 • W2-

Nadat de trial gevaren is, zullen later in het weekend ook finales gevaren worden. Hier wordt ook naar gekeken.

Westelijke Regatta

Kwalificatie vindt plaats voor de volgende nummers:

 • M4-
 • W4-
 • M2x
 • LM2x
 • W2x
 • LW2x

Kwalificatie zal plaatsvinden via de velden die standaard uitgeschreven worden op de Westelijke Regatta. Kwalificatie vindt plaats via een systeem dat vergelijkbaar is met de FISU wedstrijd. Het systeem lijkt daarin op dit systeem. De velden zorgen voor een soepel verloop van de races. Mochten de weersomstandigheden leiden tot voor- en/of nadeelbanen dan wordt het algemene Fairnessprotocol gehanteerd.

De Westelijke is gekozen als een piekmoment na het NK Klein voor mensen die niet bij de KNRB een plek hebben weten te bemachtigen. Aan hen wordt een tweede kans gegeven nog FISU-selectie te lopen.

De 8+ wordt een combi-8+. Deze wordt samengesteld aan de hand van profieltesten en individuele kwaliteiten op de trial-dag en finales van het NK Klein en tijdens de voorwedstrijden en finales van de Westelijke Regatta. De profieltesten en individuele kwaliteiten worden beoordeeld door een ervaren coach die vanuit de KNRB wordt aangeleverd. De persoon namens de KNRB heeft genoeg ervaring en kennis om de individuele roeierskwaliteiten te onderscheiden.

De 8+ wordt pas gevormd na het vormen van de kleine(re) boten. De laatstgenoemde velden hebben naar verwachting een hoger niveau. Daarnaast zijn de velden breder bezet. Daarom hebben de kleine(re) nummers voorrang.

Roeiers

Roeiers moeten voor de selectie minstens 1 profieltest aanleveren. Dit is de december profieltest.

 1. December profieltest: 100 meter, 1 minuut, 2k en 6k
 2. Maart profieltest: 2k

In maart is er een mogelijkheid de 2k-test te herkansen.

Geen profieltest = geen kwalificatie. Mochten er omstandigheden zijn, waardoor een profieltest niet mogelijk blijkt, neem in dat geval contact op met Koen van den Bos via wedstrijdroeien@nsrf.nl.

Roeiers mogen zich niet voor meerdere nummers kwalificeren. Er kan op het FISU WK niet dubbel gestart worden.

Interesse wordt voor 10 januari 2024 23:59u kenbaar gemaakt door te mailen naar wedstrijdroeien@nsrf.nl. Wedstrijdcommissarissen wordt gevraagd een lijst met namen aan te leveren en daarin de klasse van de roeier te benoemen (LW/LM/W/M).

Profieltesten dienen ingeleverd te worden via de KNRB. De deadline hiervoor is 24 december.

Website: https://knrb.nl/artikel/profieltest/

Formulier: https://p.easydus.com/project/4f38655d-85ed-41b1-974c-403bb4c1f904/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e

Voorwaarden

Ploegen die in aanmerking wensen te komen voor kwalificatie voor het FISU WK zullen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Een Nederlandse nationaliteit hebben;
 • Een deelnemer is ingeschreven bij een WO of HBO onderwijsinstelling in Nederland;
 • Een deelnemer is tussen de 18 en 25  jaar oud. Voor WUC2024 moet een deelnemer dus geboren zijn tussen 01/01/1999 en 31/12/2006;
 • De vereniging of sportkoepel van de stad waarin de onderwijsinstelling staat geregistreerd is aangesloten bij Studentensport Nederland (SSN);
 • Deelname is op eigen kosten;
 • De deelnemer gaat akkoord met het starten in het officiële roeitenue van de Nederlandse ploeg en met de kosten van dit tenue;

Daarnaast volgen de volgende restricties:
– Per veld mag er maximaal één Nederlandse ploeg het WUC starten.
– Er geldt een restrictie voor het aantal (geaccrediteerde) coaches. In aanloop naar het evenement wordt hier meer bekend overgemaakt.

Stuurtjes

Stuurtjesselectie vindt plaats aan de hand van (onderdelen van) het KNRB SB 8+ stuurtjes selectieprotocol van 2023. De ingezonden stukken worden beoordeeld door meerdere zeer ervaren stuurtjes van de KNRB. Zij zullen kijken naar de volgende aspecten:

 1. Stuur cv;
 2. Motivatie;
 3. Bijlage van opname van een hard stuk.
  1. Voorkeur voor wedstrijdopname. Wanneer dit niet mogelijk is wordt gevraagd om een recente training.

Het aangeleverde document bestaat uit maximaal 1 A4.

Uit de selectie volgt een shortlist. Deze volgt z.s.m. na het inlevermoment. Wanneer het document is ingeleverd komt er z.s.m. reactie.

Stuurtjes wordt gevraagd voor 1 februari 2024 23:59 het document aan te leveren op wedstrijdroeien@nsrf.nl.

Coaches

Coaches worden binnen de verenigingen zelf geregeld. Mocht er een combiboot gevormd worden anders dan de 8+, dan wordt van de desbetreffende verenigingen zelf verwacht hier een coachkader voor te regelen.

Wanneer er coaches geïnteresseerd zijn in het coachen van de combi-8+ dan kunnen zij mij mailen op wedstrijdroeien@nsrf.nl. Mochten er over dit traject nog vragen zijn dan kunnen zijn op dit mailadres ook hun vragen stellen.

Deadlines

Deadlines voor het aanleveren van verschillende

 • Inleveren december profieltest 24 december 2023.
 • Aanleveren interesse 10 januari 2024.
 • Interesse voor stuurtjesselectie 1 februari 2024 23:59.
 • Inleveren maart profieltest 3 maart 2024.

Voor coaches geldt nog geen deadline.

Kosten

In eerste instantie worden de kosten zelf gedragen. We gaan eerst inventariseren waar de kosten hem in gaan zitten. Mocht er achteraf ruimte zitten in het budget, wordt gekeken of een geschikte verdeelsleutel kan worden gecreëerd die kosten bij de roeiers weg kan nemen.

Een eerste reële schatting van de kosten duidt op het volgende:
– 80 euro per roeier per nacht;
– FISU-fee van 20 euro.

Betaling geschiedt na bekendmaking van de selecties. Bij niet tijdige betaling, zal er niet kunnen worden deelgenomen.

Overig

Mochten er verder nog vragen zijn, neem dan contact op met Koen van den Bos via wedstrijdroeien@nsrf.nl.