Hoe worden de standen berekend?

De resultaten van de ploegen worden na elke wedstrijd omgezet in een score. Hierbij is de volgende formule van toepassing: Bokaalscore = de door de ploeggevaren resultaattijd/de mediaan van de geroeide (gefinishte) tijden van die sekse. De Bokaalscore telt mee in het Bokaal, met andere woorden: des te lager de (som van) Bokaalscore(s), des te beter de prestatie.

De resultaattijd kan op verschillende manieren tot stand komen. (1) Als er maar een heat gestart wordt, dan telt deze direct als resultaattijd. (2) Wanneer er twee heats verroeid worden, telt het gemiddelde/gemiddelde omgerekend naar 500m bij verschillende afstanden, als resultaattijd. (3) Wanneer er drie heats verroeid worden, worden de tijden omgerekend naar 500m en wordt het gemiddelde en telt het gemiddelde van de twee beste omgerekende tijden, als resultaattijd. (4) Bij een wedstrijd met verschillende afstanden wordt het gemiddelde bepaald op basis van de naar 500m omgerekende tijden

De Bokaal wordt opgesteld door de Bokaalscores bij elkaar op te tellen, en de slechtste score hier van af te trekken. Is er maar een Bokaal score dan wordt de slechtste niet van het totaal afgetrokken.

Meer informatie over de NSRF onervaren C4+ bokalen en het NSRF onervaren C4+ Klassement is te vinden in de bepalingen. Deze kun je vinden onder de kopjes van de desbetreffende bokalen.

Vragen? Mail dan gerust naar competitiewedstrijden@nsrf.nl