Aanmelden Workshop – NSRF Besturencongres 2022

Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor een van de workshops van het NSRF Besturencongres 2022. Je kunt twee voorkeuropties doorgeven voor de workshops. Daarnaast gelieve je functie aangeven in welk overleg je gaat plaatsnemen en tot slot een onderwerp of probleem voor op de agenda doorgeven.

Workshops – NSRF Besturencongres 2022
Benoem een probleem / problemen waar je als bestuurder tegenaan loopt en/of onderwerpen waarover je graag kennis wilt ontvangen of delen met andere verenigingen. Zodat we dit kunnen bespreken tijdens de functionarisgesprekken.

Je hebt het formulier nu volledig ingevuld. Druk op verzenden en ontvang zo snel mogelijk een bevestiging van jouw aanmelding.