KNRB

De Koninklijke Nederlandse Roeibond

 

 

 

De KNRB is de overkoepelende organisatie van alle roeiverenigingen in Nederland die onder te verdelen zijn in reguliere verenigingen en studentenverenigingen. De KNRB is opgericht op 21 januari 1917. De KNRB zet zich in voor roeiverenigingen op het gebied van accommodatie, roeiwater, opleidingen en promotie van de roeisport. Daarnaast behartigen we de belangen van de topsport ten behoeve van uitzendingen naar WK’s en Olympische Spelen.

Nederland telt 119 roeiverenigingen met ruim 33.000 leden. De gemiddelde leeftijd van de roeier is ruim 39 jaar en de verdeling mannen/vrouwen is ongeveer 50/50. De grootste groep leden valt in de leeftijdscategorie van 20 tot 25 jaar. Bij reguliere verenigingen is de gemiddelde leeftijd 47 jaar en bij studentenroeiverenigingen 22 jaar.

Binnen de KNRB zijn naast een bestuur, medewerkers op het bondsbureau en bondscoaches, veel vrijwilligers actief in commissies en werkgroepen.