Maandelijks archief 12/09/2023

Vacature Voorzitter

Het bestuur van de Nederlandse Studenten Roeifederatie is op zoek naar geïnteresseerde kandidaten voor de functie van voorzitter.

De Nederlandse Studenten Roeifederatie (NSRF) is al bijna 60 jaar de belangenbehartiger van alle Nederlandse studentenroeiverenigingen. In die rol onderhoudt ze namens haar achterban contacten met nationale en internationale studentensportkoepels, de nationale roeibond en andere relevante instanties. Daarnaast is de NSRF als initiator en organisator betrokken bij een hele reeks aan evenementen. De meest bekende daarvan zijn de jaarlijkse NSRF Slotwedstrijden en het jaarlijkse NSRF Besturencongres.

Wat zijn de taken van een voorzitter?
Als voorzitter ben je het gezicht van de NSRF en dus studenten roeiend Nederland. Je stuurt een parttime team van acht bestuursleden aan en draagt daarmee eindverantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid. Je bent voorzitter van de Algemene Leden Vergadering en de maandelijkse bestuursvergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het overzien van het geheel aan lopende zaken, waaronder het reilen en zeilen van het bestuur, de slotcommissie, de kascontrolecommissie en besturencongrescommissie.

Als voorzitter ben jij het aanspreekpunt voor de lidverenigingen en onderhoudt contacten met externe partijen zoals KNRB, KNSRB en SSN. Jij hebt daarbij oog voor relevante ontwikkelingen in de roeiwereld die door het NSRF-bestuur zo nodig moeten worden opgepakt. Als laatste ben je als voorzitter vooral ondersteunend aan de functie-specifieke taken van je medebestuurders. Jij bent de helpende hand, waar nodig.

De voorzitter wordt gekenmerkt door:

  • Heeft ervaring en affiniteit met leiderschap en is bij voorkeur voormalig voorzitter of bestuurslid van een vereniging;
  • Stuurt uitstekend een team aan én motiveert haar bestuursleden en leden;
  • Heeft interesse in en een (beginnende) visie over ontwikkelingen in het Nederlandse Studentenroeien;
  • Draagt bij aan het (meerjarig) beleid van de NSRF;
  • Is bereid maandelijks met het NSRF-bestuur te vergaderen op een centrale plaats in Nederland, en besteedt gemiddeld 0,5 dag per week aan zijn/haar functie;
  • Krijgt energie van het samenbrengen van betrokkenen, analyseren van problemen, uitwerken van plannen, en communiceren met diverse partners.

Wat krijg ik ervoor terug?
Je zult deel uitmaken van een enthousiast team van bestuursleden, allen van verschillende verenigingen afkomstig. In dit team krijg je de kans je verder te ontplooien en te ontwikkelen op beleidsmatig- en bestuurskundig gebied binnen de roeiwereld. Daarnaast biedt deze functie de kans om impact op nationaal niveau te maken. Daarbij kent de functie een relatief grote mate van vrijheid om zelfgekozen thema’s extra aandacht te geven.

De functieduur is in overleg in te vullen, maar in verband met de continuïteit wordt gestreefd naar langere beschikbaarheid (minstens twee jaar). Reiskosten worden vergoed.

Reageren
Heb je vragen of wil je graag wat meer weten? Neem dan vooral contact op met Lisanne van der Beek (huidig voorzitter NSRF). Dit kan via email: voorzitter@nsrf.nl of via telefoon: 06-83251214. Geïnteresseerden kunnen hun interesse uiterlijk 8 oktober (vergezeld van CV en motivatie) per mail kenbaar maken bij het NSRF-bestuur (mailen aan secretaris@nsrf.nl).